قفسه ریلی بایگانی-کمد ریلی بایگانی

جابجايی و نصب قفسه ریلی

قفسه ریلی بایگانی-کمد بایگانی


امروز در آژند صنعت و در بخش خبرهای بایگانی ریلی به موضوع جابجایی که مسئله بسیاری از شرکت ها و سازمان هاست صحبت خواهیم کرد.

جابجايی و انتقال و نصب قفسه ریلی:

بايگانی ريلی اين امکان را دارد تا در زمان دلخواه از محل بايگانی باز شود و در محل ديگری نصب گردد.

تمام قطعات سازه قفسه های ريلی بايگانی به صورت مجزا توسط تيم فنی نصب آژندصنعت باز و نصب ميگردند.

به عمل باز کردن قفسه های ريلی دمونتاژ، و به سرهم کردن اجزا مونتاژ گفته ميشود.

سيستم های بايگانی ريلی آژندصنعت اعم از پيچ و مهره اي و مهارکش که دو نوع متفاوت از قفسه های ريلی هستند قابليت اضافه کردن سيستم در زمان دلخواه و يا اضافه کردن طبقات هر سيستم بايگانی با توجه به تغيير کاربری آن (پرونده های متغير) را دارا می باشند.

خدمات در تمام استانها جابجايی و نصب قفسه ریلی:

جابجايی و نصب قفسه بايگانی ريلی در تمامی استان ها و تنها با يک تماس توسط تيم های نصب آژندصنعت صورت ميپذيرد.

قفسه های ريلی بايگانی قادرند تا به شيوه های مختلف دمونتاژ شوند و به صورت طراحی جديدی با توجه به سازه، در محيط جديد جايگزين شوند.

بسته به تعداد سيستم ها، مونتاژ و دمونتاژ قفسه بايگانی ريلی ميتواند حداکثر در 2 روز کاری انجام و تحويل درخواست کننده گرامی شود.

 

 

موارد پیش بینی نشده جابجايی و نصب قفسه ریلی:

در خيلی از موارد پيش می آيد محل بايگانی سازمان تغيير می يابد و به جای بزرگتری منتقل ميشود و يا در مواردی ساختمان اداری سازمانها به مکان ديگری انتقال پيدا مي کند .

در اين شرايط لازم است قفسه های بايگانی ريلی سازمان نيز جابجا گردند .

سازه های فلزی با توجه به سليقه و دلخواه سازمان محترم نصب و اجرا گردند.
شرکت آژند صنعت اين امر را در کمترين زمان و با رزرو قبلی خدمات جابجايی بايگانی ريلی انجام خواهد داد.

همچنين امکان قيد قرارداد بين سازمانها و شرکت آژندصنعت نيز جهت امور خدمات و پشتيبانی نيز وجود دارد.

با کارشناسان ما جهت جابجايی و نصب قفسه بايگانی ريلی و قرارداد پشتيبانی در تماس باشيد.

کلیه محصولات شرکت دیاکو صنعت دارای 24ماه گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش میباشد.

بازدید دوره ای قفسه های ریلی بایگانی و قفسه های کتابخانه ای شرکت دیاکو صنعت


 قفسه بایگانی ریلی

 قفسه کتابخانه ای

 پروژه های انجام شده (مشاهده)

 تماس با واحد فروش/کارشناسی

 درباره ما | آژندصنعت تولیدکننده بایگانی ریلی


جهت ارتباط با شرکت آژند صنعت و دریافت کاتالوگ و پیج اینیستا گرام کاتالوگ تخت ها لطفا کلیک فرمایید.