قفسه ریلی بایگانی/قفسه بایگانی/قفسه ریلی/کمد ریلی بایگانی

 تفاوت قفسه ریلی بایگانی در مقابل قفسه های ثابت

تفاوت قفسه بایگانی ریلی در مقابل قفسه های ثابت را میتوان بوسیله مزایا و معایب آنها متمایز کرد:

  • دراین محصول از 50% – 80% کمتر از فضای اتاق استفاده می شود.ودسترسی به اسناد بایگانی سهولت بیشتری پیدا میکند.
  • در این محصول چیدمان و دسته بندی اسناد و مدارک ساده تر انجام میپذیرد.
  • قابلیت استفاده همزمان جندین پرسنل با هم امکان دارد 
  • به وسیله سیستم الکترونیکی حتی قالیت کنترل ورودی وخروجی پرونده از قفسه های ریلی بایگانی را دارا میباشد.
  • 50% فضای بیشتر جهت در دسترس کاربر است.
  • واین برای قاین محصول امتیاز قابل توجه است.

تمام این مزایا به علت وجود “یک راهرو” برای تمامی سیستم های بایگانی ریلی است.

در حالیکه در قفسه های ثابت که از مزیت آنها میتوان تنها به دسترسی ساده اشاره کرد برای هر قفسه و دسترسی به آن باید یک راهروی مجزا در نظر گرفته شود.

در شکل مربوطه تفاوت قفسه ریلی بایگانی به وضوح قابل رویت است.

قفسه ریلی بایگانی با حذف راهرو بیشترین فضای بایگانی را ارائه میدهد

 

کارشناسان دیاکوصنعت همواره پاسخگوی سوالات بایگانی ؛ مشاوره چیدمان و سوالات شما عزیزان هستند.

نوع طراحی محیط بایگانی:

لازم به ذکر است که بهترین طراحی برای این محصول این است که محل مورد نظر توسط کارشناسان ما مورد برسی قرار گیرد

نوع طراحی توسط کارشناسان این شرکت به مشتریان عزیز ارائه گردد تا مشتریان در تصمیم گیری با دید بازتر انتخاب خو را انجام دهد.


قفسه ریلی بایگانی:

در قفسه های ریلی بایگانی قابیلت نصب یک سیستم ثابت در وسط و ارائه دو راهرو برای کاربری دو یا نفرات یشتری از سیستم ریلی بایگانی را بدهد.

توضیح بیشتر:

در توضیح مسله فوق این موضوع را باید بازگو کرد که سیستمای که به عنوان سیستمی ثابت در وسط سیستم های ریلی بایگانی قرار میگیرد به زمین پیچ و رولبولت شده و سیتم های ریلی بایگانی از دوطرف به سمت سیستم ثابت جمع و قفل میشوند.

برای امنیت بیشتر در این نوع طراحی باید از دوطرف درب و قفل مرکزی قرار دادتا امنیت سیستم ها قفسه ریلی بایگانی تضمین گردد.