جا مجله ای-قفسه مخصوص نگهداری مجله

جداره-غشگیر-کتابیار

درباره محصول جداره-غشگیر

این دو محصول جداره-غشگیر به عنوان تجهیزات کمکی در نگهداری اسناد استفاده می شود.

با استفاده از غشگیر به راحتی می توان بین فایلها فضا ایجاد کرد و یا از خوابیده شدن زونکن ها و یا پرونده ها بر روی یکدیگر جلوگیری به عمل آورد.

موارد مصرف جداره-غشگیر ها:

موارد مصرف جداره-غشگیر ها نیز مشخص بوده و برای حذف فضای بین ستونها و دسترسی راحتر به پرونده ها و جایگذاری آنها از جداره استفاده می شود.

  • نظم بخشیدن به پرونده ها
  • جلوگیری از غش کردن پرونده ها
  • تفکیک پرونده ها واحد ها از یکدیگر
  • ثورت کردن پرونده هاقفسه کتابخانه

 

قابلیتهای ویژه:

غشگیر-جداره به راحتی قابلیت استفاده داشته و و در جای خود نصب می شوند.

رنگ این غشگیر-جداره به صورت دائمی بوده و بر اساس حرارتی که در حین تولید دریافت می کنند قابلیت شستشو و ضد خش را ایجاد می کند.

قفسه کتاب خانه ای-قفسه مخصوص نگهداری کتاب

قفسه کتاب خانه فلزی/قیمت قفسه کتابخانه فلزی/ابعاد قفسه کتابخانه

انواع غشگیر:

غشگیر ال شکل :این نوع غشگر در دو نوع تولید میشود و در بازار عرضه میشود.از متداول ترین نوع غشگیر در قفسه های ریلی بایگانی میباشد که در ابعاد 14*20 سانتی متر میباشد و به این صورت میباشد که از سنگینی خود پرونده برای نگهداری و جدا سازی و نظم دادن به سیستم بایگانی استفاده میشود.

غشگیر خشابی:غشگیر خشابی نوعی غشگیر میباشد که به صورت سفارشی بر اساس نوع طبقه موجود طراحی میشود.و در نمای آن سه خم خوردگی برای گیر کردن به زیر طبقه از نمای جلومیباشد و بصورت چپ و راست قابل حرکت است این نوع غشگیر به وزن کتاب یا پرونده برای ایستایی احتیاجی ندارد و بصورت خود ایستا میباشد.

غشگیر زیر طبقه:این نوع غشگیر در زیر طبقات نصب میشود و به عنوان جدا کننده طبقه زیرین مورد استفاده قرار میگیرد.و یشتر در قفسه های کتابخانه ای مورد استفاده قرار میگیرد و در دو نوع تفلنی و فلزی مورد استفاده قرار میگیرد.

دیاکوصنعت همواره بهترین مشاور و راهنمای شما در زمینه