تولید کننده قفسه بایگانی ریلی,قفسه ریلی,کمد ریلی بایگانی,قفسه کتابخانه
 • همراه مدیریت

  09129476547

 • دفتر مرکزی و کارگاه تولیدی

  شهریار.کوی گلستان پلاک 55

 • تماس با ما

  021-77902461

 • همراه مدیریت

  09129476547

 • دفتر مرکزی و کارگاه تولیدی

  شهریار.کوی گلستان پلاک 55

 • تماس با ما

  021-77902461

نتایج جستجو

قفسه بایگانی ریلی/ظرفیت قفسه ریلی بایگانی

قفسه ریلی بایگانی /قفسه بایگانی/قفسه بایگانی ریلی /کمد بایگانی/کمد ریلی بایگانی /قفسه بایگانی زونکن/قفسه بایگانی پوشه/قفسه ریلی بایگانی مخصوص زونکن/قفسه ریلی بایگانی مخصوص پوشه/قیمت کمدهای بایگانی ریلی /قیمت کمد فلزی/قیمت قفسه های ریلی بایگانی/قیمت قفسه های بایگانی/قیمت قفسه بایگانی ریلی مخصوص زونکن/قسمت قفسه ریلی بایگانی مخصوص پوشه/قیمت قفسه ریلی بایگانی زونکنی/قفسه/تولیدی قفسه/تولید کننده قفسه در شهریار/تولید کننده قفسه در تهران/نمایندگی قفسه ریلی بایگانی در قم/نمایندگی قفسه ریلی بایگانی در مشهد/نمایندگی قفسه ریلی بایگانی در تبریز/نمایندگی قفسه ریلی بایگانی در شیراز/نمایندگی قفسه ریلی بایگانی در کرمان/نمایندگی قفسه ریلی بایگانی در زنجان/نمایندگی قفسه ریلی بایگانی در زاهدان/نمایندگی قفسه ریلی بایگانی در رشت/نمایندگی قفسه ریلی بایگانی در اراک/بایگانی/اسناد بایگانی/بایگانی/اسکن مدارک/اسکن مدارک بایگانی/مدارک پزشکی/بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان /بایگانی اسناد/بایگانی مدارک/بایگانی زونکن/بایگانی مدارک پزشکی/کتابخانه /قفسه کتابخانه ای /قفسه کتابخانه ای ام دی اف/قفسه کتابخانه ای فلزی /قفسه کتابخانه ای با نمای ام دی اف/قفسه کتابخانه ای پیچ مهره ای /قفسه کتابخانه ای در قم/قفسه کتابخانه ای در مشهد/قفسه کتابخانه ای در تبریز/قفسه کتابخانه ای در شیراز/قفسه کتابخانه ای در کرمان/قفسه کتابخانه ای در خوزستان/قفسه کتابخانه در زاهدان/قفسه کتابخانه ای در رشت/قفسه کتابخانه ا در زنجان/قفسه کتابخانه ای در زاهدان/قیمت قفسه کتابخانه ای /قیمت قفسه کتابخانه ای ام دی اف/قیمت قفسه کتابخانه ای فلزی/قیمت قفسه کتابخانه ای /ابعاد قفسه ریلی /ابعاد قفسه ریلی بایگانی/ابعاد قفسه/ابعاد قفسه کتابخانه ای /ابعاد کمد بایگانی/تعمیرات قفسه ریلی بایگانی/تعمرات قفسه بایگای/تعمیرات قفسه بایگانی ریلی /تعمیرات قفسه کتابخانه ای/جابه جایی قفسه ریلی بایگانی/تعمیرات قفسه/جابه جایی قفسه بایگانی/جابه جایی قفسه کتابخانه ای/غشگیر/ملزومات اداری/غشگیر فلزی/قفسه کتابخانه ای ثابت/قفسه ثابت/پوشه دان/زونکن فلزی/فایل باکس فلزی/فایل باکس /جا مجله ای/جا مجله ای فلزی/قفسه انبار/قفسه پیچمهره ای/قفسه مشبک/قفسه مخصوص انبار خانه/قفسه با تحمل بار متوسط/فایل دوکشو/فایل کشویی فلزی دوکشو/فایل دوکشوبا قفل مرکزی /کمد کشویی/کمد دوکشوی فلزی/کمد دوکشو با قفل مرکزی/کمد دوکشوبا قفلهای جداگانه/فایل سه کشو /فایل سه کشوی فلزی/فایل سکشو با قفل مرکزی/فایل دوکشو باقفل رمزدار/فایل سه کشو با قفل رمزدر/فایل چهارکشو/فایل چهارکشوی فلزی/فایل چهار کشوی با قفل مرکزی/فایل چهارکشو با قفل رمزدار/ابعاد فایل دو شکو /ابعاد فایل سه کشو/ابعاد فایل چهار کشو/فایل بایگانی/کمد بایگانی/کمد بایگانی با رنگهواخشک/ظرفیت کمد بایگانی/کمد بایگانی صادراتی/کمد بایگانی با قفل رمزدار/ضخامت کمد بایگانی/کمد بایگانی دورنگ/کمد بایگانی تکرنگ/ابعاد کمد بایگانی/فایل دوار /فایل دوار سفارشی/فایل دوار چهار طبقه/فایل دوار پنج طبقه/ظرفیت فایل دوار/ابعاد فایل دوار/فایل دوار با قفل رمزدار/کمد دوار گردان/کمد وار گردان چهار طبقه/کمد دوار گردان پنج طبقه/کمد دوار گردان/ظرفیت کمد دوار/کمد رختکن تک درب/کمد تک درب فلزی/کمد رختکن فلزی/کمد رختکن با یک درب/کمد رختکن با پایه /کمد رختکن تک درب با قفل گلن گدنی/ابعاد کمد رختکن تک درب/کمد رختکن دو درب روی هم/کمد رختکن دو درب روی هم فلزی/ابعاد کمد دو درب روی هم/کمد رختکن دودرب فلزی /کمد دو درب روی هم با قفل گلنگدنی/کمد سه درب کنار هم/کمد سه درب کنار هم فلزی/ابعاد کمد سه درب کنار هم/کمد رختکن دو درب روی هم با رنگ هوا خشک/کمد دو درب روی هم با رنگ الکترواستاتیک/کمد دو درب روی هم با دو رنگ/ضخامت ورق دو درب روی هم/کمدرختکن چهار درب/کمد رختکن چهار درب فلزی/ضخامت ورق کمد چهار درب فلزی/ابعاد کمد چهار درب فلزی/کمد چهار درب با پایه/کمد رختکن چهار درب فلزی/کمد رختکن چهار درب با رنگ چکشی/کمد چهار درب با رنگ هوا خشک/کمد چهار درب با رنگ الکترو استاتیک/کمد چهار درب دو رنگ/ کمدرختکن شش درب/کمد رختکن شش درب فلزی/ضخامت ورق کمد شش درب فلزی/ابعاد کمد شش درب فلزی/کمد شش درب با پایه/کمد رختکن شش درب فلزی/کمد رختکن شش درب با رنگ چکشی/کمد شش درب با رنگ هوا خشک/کمد شش درب با رنگ الکترو استاتیک/کمد شش درب دو رنگ/ کمدرختکن نه درب/کمد رختکن نه درب فلزی/ضخامت ورق کمد نه درب فلزی/ابعاد کمد نه درب فلزی/کمد نه درب با پایه/کمد رختکن نه درب فلزی/کمد رختکن نه درب با رنگ چکشی/کمد نه درب با رنگ هوا خشک/کمد نه درب با رنگ الکترو استاتیک/کمد نه درب دو رنگ/ کمدرختکن دوازده درب/کمد رختکن دوازده درب فلزی/ضخامت ورق کمد دوازده درب فلزی/ابعاد کمد دوازده درب فلزی/کمد دوازده درب با پایه/کمد رختکن دوازده درب فلزی/کمد رختکن دوازده درب با رنگ چکشی/کمد دوازده درب با رنگ هوا خشک/کمد دوازده درب با رنگ الکترو استاتیک/کمد دوازده درب دو رنگ/ کمدرختکن دوازده درب/کمد رختکن دوازده درب فلزی/ضخامت ورق کمد دوازده درب فلزی/ابعاد کمد دوازده درب فلزی/کمد دوازده درب با پایه/کمد رختکن دوازده درب فلزی/کمد رختکن دوازده درب با رنگ چکشی/کمد دوازده درب با رنگ هوا خشک/کمد دوازده درب با رنگ الکترو استاتیک/کمد دوازده درب دو رنگ/ جا موبایلی/جا موبایلی فلزی/جا موبایلی بیست وچهار درب/جا کفشی/جا کفشی فلزی/ابعاد جا کفشی/ابعاد جا کفشی بیست وچهار درب /رنگ کمد جا موبایلی/ کمدرختکن بیست وچهار درب/کمد رختکن بیست وچهار درب فلزی/ضخامت ورق کمد بیست وچهار درب فلزی/ابعاد کمد بیست وچهار درب فلزی/کمد بیست وچهار درب با پایه/کمد رختکن بیست وچهار درب فلزی/کمد رختکن بیست وچهار درب با رنگ چکشی/کمد بیست وچهار درب با رنگ هوا خشک/کمد بیست وچهار درب با رنگ الکترو استاتیک/کمد بیست وچهار درب دو رنگ/ کمدرختکن سی درب/کمد رختکن سی درب فلزی/ضخامت ورق کمد سی درب فلزی/ابعاد کمد سی درب فلزی/کمد سی درب با پایه/کمد رختکن سی درب فلزی/کمد رختکن سی درب با رنگ چکشی/کمد سی درب با رنگ هوا خشک/کمد سی درب با رنگ الکترو استاتیک/کمد سی درب دو رنگ/ ابعاد جا موبایل سی درب/جا کفشی سی درب/کمد تک درب کوچک/کمد تکدربکوچک فلزی/ابعاد کمد رختکن تکدرب کوچک/کمد بایگانی کوتاه/ضخامت کمد بایگانی کوتاه/ابعاد کمد بایگانی کوتاه/کمد رختکن سه درب کوتاه/ کمدرختکن سه کوتاه درب/کمد رختکن سه کوتاه درب فلزی/ضخامت ورق کمد سه کوتاه درب فلزی/ابعاد کمد سه کوتاه درب فلزی/کمد سه کوتاه درب با پایه/کمد رختکن سه کوتاه درب فلزی/کمد رختکن سه کوتاه درب با رنگ چکشی/کمد سه کوتاه درب با رنگ هوا خشک/کمد سه کوتاه درب با رنگ الکترو استاتیک/کمد سه کوتاه درب دو رنگ/ کمدرختکن شش کوتاه درب/کمد رختکن شش کوتاه درب فلزی/ضخامت ورق کمد شش کوتاه درب فلزی/ابعاد کمد شش کوتاه درب فلزی/کمد شش کوتاه درب با پایه/کمد رختکن شش کوتاه درب فلزی/کمد رختکن شش کوتاه درب با رنگ چکشی/کمد شش کوتاه درب با رنگ هوا خشک/کمد شش کوتاه درب با رنگ الکترو استاتیک/کمد شش کوتاه درب دو رنگ/ کمدرختکن شش پایه دار درب/کمد رختکن شش پایه دار درب فلزی/ضخامت ورق کمد شش پایه دار درب فلزی/ابعاد کمد شش پایه دار درب فلزی/کمد شش پایه دار درب با پایه/کمد رختکن شش پایه دار درب فلزی/کمد رختکن شش پایه دار درب با رنگ چکشی/کمد شش پایه دار درب با رنگ هوا خشک/کمد شش پایه دار درب با رنگ الکترو استاتیک/کمد شش پایه دار درب دو رنگ/ تخت سربازی/تخت سربازی فلزی/تخت سر بازی دو طبقه/تخت سربازی سه طبقه/تخت سربازی پیچ مهره ای/ابعاد تخت سربازی یک طبقه/ابعاد تخت سربازی سه طبقه/ابعاد تخت سربازی دو طبقه/وزن تخت سربازی دو طبقه/وزت تخت سربازی سه طبقه/تخت سربازی با کف نئوپان/تخت سربازی با کف مش/تخت سربازی دو طبقه با کف نئوپان/تخت سربازی دو طبقه باکف مش/تخت خواب فلزی سفارشی/تخت خواب دو طبقه سفارشی/تخت خواب سه طبقه سفارشی/تخت خواب دو طبقه با کشو/تختخواب سه طبقه با کشو/تخت خواب فلزی با کشو/میز کار سفارشی/میز کار سفارشی کشودار/میز کار مخصوص کارخانه/پالت مسطح فلزی/پالت مخصوص حمل بار/پالت فلزی یک رو/پالت فلزی دو رو/پالت فلزی سه پل/پالت فلزی سه پل/ابعاد پالت فلزی/پالت فلزی حمل بشکه/تحمل با پالت فلزی/ابعاد پالت فلزی مسطح/باکس پالت /باکس پالت فلزی/با کس پالت مخصوص حمل بار/ابعاد باکس پالت/باکس پالت فلزی /باکس پالت درب در/باکس پالت درب ازبالا بازشو/باکس پالت دیواره دار/وزن پالت فلزی/وزن پالت مسطح/وزن باکس پالت/وزن باکس پالت دیواره دار/

سامانه تدارکات کشور در قفسه ریلی بایگانی

سامانه تدارکات کشور در قفسه ریلی بایگانی سامانه تدارکات کشور سامانه ای است که در چند سال گذشته مورد توجه سازمانها قرار گرفته است. شرکت دیاکو صنعت به عنوان تولید کننده قفسه ریلی بایگانی از زمان اجرایی شده سامانه تدارکات ایران در این سامانه عضو بوده و از طریق آن نسبت به اجرا پروژه اقدام […]

قفسه بایگانی ریلی برقی هوشمند
قفسه بایگانی ریلی برقی هوشمند از سادگی توليد تا نوين شدن قفسه ريلی: همانطور که مستحضريد قفسه های ريلی بايگانی در ابتدا بصورت بسيار ساده و از طرحی اوليه پديد آمدند تا با حذف راهروهای اضافی بتوانندمحيط بايگانی را با دو و نيم برابر فضای بيشتر جهت بايگانی اسناد اداری/پرسنلی/شخصی افزايش دهند. در سالهای بعد [...]
خدمات قفسه ریلی بایگانی
مونتاژ و دمونتاژ قفسه ریلی بایگانی مونتاژ-دمونتاژ به معنای جابجایی سیستم های بایگانی از محلی به محل دیگر و خدمات قفسه ریلی بایگانی می باشد. این امر با توجه به فنی بودن افراد میتواند از 3 ساعت الی 5 روز متغیر باشد. تیم نصب حرفه ای آژندصنعت با سابقه ای درخشان در زمینه نصب و [...]
کارشناسی محیط بایگانی

کارشناسی محیط بایگانی و توضیحات مربط با آن برای متقاضیان این خدمات کارشناسی محیط بایگانی به چه معناست؟   در صنعت کمدهای بایگانی ریلی، کارشناسی به اندازه گیری محیط، رفع ایرادات احتمالی محیط از قبیل شیب زمین، وجود خمیدگی در دیوارها، ستونها و سنجش ارتفاع سقف محیط و دیگر اجزا می باشد که توسط کارشناس […]

ملزومات اداری

ملزومات اداری از دیگر تولیدات آژندصنعت میباشد… پس از تولید موفق در زمینه کمدهای بایگانی ریلی ، قفسه های کتابخانه ای و کمدهای اداری و کمدهای دوار، دیاکو صنعت با پیشرو بودن در زمینه تولید توانست به ارائه خدمات ملزومات اداری نیز وارد گردد.   انواع ملزومات اداری زونکن مقوایی زونکن های مقوایی با درجه […]

کمد بایگانی اداری
کمد بایگانی اداری | قفسه بایگانی اداری قفسه ریلی بایگانی/قفسه بایگانی/قفسه کتابخانه   امروزه بعلت کمبود فضا در برخی ادارات و شرکتها، فضای مناسبی برای کمدهای بایگانی ریلی وجود ندارد. از این رو استفاده از کمدهای ثابت اداری با فضایی بهینه (صرفه جویی در فضا) توصیه میگردد که از تولیدات پرطرفدار آژندصنعت نیز می باشد. [...]
قفسه بایگانی ریلی

قفسه ريلی بايگانی   به تعدادی قفسه دو طرفه (با توجه به پرونده ها ابعاد مختلف 52 ، 62 ، 72 ، 82 سانتی متری) که به صورت به هم چسبيده و با يک راهروی مشترک بر روی تسمه هايی که ريل ناميده ميشود، قفسه ريلی بايگانی گفته ميشود. اين قفسه ها جهت کاهش فضای […]

ارتباط با ما | بایگانی ریلی دیاکوصنعت

ارتباط با ما-بایگانی ریلی دیاکو صنعت   ارتباط با ما-بایگانی ریلی دیاکو صنعت   تهران.شهرستان قدس.بلوار شهدا پلاک 11.کارگاه شرکت آژند صنعت سازان پیشرو   آژند صنعت سازان پیشرو تولید کنند قفسه ریلی بایگانی و قفسه های کتاب خانه ای و فایل ها وکمد اداری و سایر ملزومات اداری   ارتباط با ما-بایگانی ریلی دیاکو […]

پروژه قفسه ریلی بایگانی-قفسه بایگانی

شرکت دیاکوصنعت تولید کننده قفسه ریلی بایگانی-قفسه بایگانی و سیستم های نگه داری از اسناد وکالا در راستای اهداف خود وارتقائ سطح محصولات خود شروع به توسعه فن آورری جیدی در تولید قفسه ریلی بایگانی نموده است. شرکت دیاکوصنعت در طی بیش از 11 سال سابقه فعالت در حوزه تولید محصولات قفسه ریلی بایگانی-قفسه بایگانی […]

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت آژندصنعت سازان پیشرو می باشد